Alexandra Saemmer, der er associate professor i Information & Communication Sciences ved University Paris 8, holdt fredag eftermiddag oplæg om kriterier for udvælgelse af digitale værker.
Hun tog udgangspunkt i samlingerne skabt af Electronic Literature Organization og canadiske nt2. Væsentlige kriterier omhandler bl.a.: teknologiske aspekter ved værkerne (samlingerne skal vise variation i den teknologi, værkerne benytter, fx tablets, 3D protektioner osv. osv. ); værkerne skal gerne repræsentere den historiske udvikling i form og genre; de udvalgte værker skal have en æstetisk kvalitet; og der skal være en meta-teoretisk, refleksiv dimension ved værket.
Digital litteratur eksperimenterer ofte med uventede sammensætninger af tekst, bevægelse og hvordan man som læser kan manipulere med værket. Saemmer mener derfor, der også eksisterer et kriterie om ‘det uventede’, fx i forhold til tekst animation. Billedet viser et eksempel på dette med værket “Haha” af Dan Waber, hvor den menneskelige latter imiteres gennem tekstens glidende bevægelse fra side til side.

20121102-170931.jpg

Læg et svar