Poesibanko med Remme & Sternberg

Poesibanko med Remme & Sternberg

KONCEPTET

PoesiBanko er banko, hvor pladerne er fyldt med ord i stedet for tal. Forfatterne læser op af deres værker og når de læser et ord, der står på ens plade, krydser man det af. Forfatterne lader publikum trække sedler op af en hat og på den måde bestemmes hvilket værk, der læses op.
Præmierne er både almindelige banko-præmier som chokolade, kaffe osv. samt bog-præmier. Der skal bruges 12 præmier hver gang.
PoesiBanko trækker således i sin form på det velkendte koncept med almindelig banko, som de fleste kender. Her kombineres det dog med poesi, hvilket skaber et sammenstød mellem det høje og det lave, mellem det alvorlige og det sjove. Det betyder, at poesien kommer mere i øjenhøjde med publikum og gør seancen mindre skræmmende for poesifremmede. Hvis man ikke er særligt vant til at lytte til poesi, giver ordene på bankopladen noget at lytte efter i digtene og kan på den måde åbne teksten op. Alle kan finde ud af banko, alle ved hvad de skal og ingen behøver føle sig dumme, hvis de ikke fanger det hele. Formatet skaber således forbindelse til et større publikum end den traditionelle digtoplæsning, hvor publikum som oftest er en mere snæver skare. PoesiBanko er dermed mere end en almindelig oplæsning og undervejs skabes der snarere et rum end en scene, idet forfatterne i mindre grad er hævet over publikum. Man har som publikum fx ret til at afbryde forfatterne ved at råbe banko.

Udover at være sjovt er PoesiBanko også et fantastisk pædagogisk formidlingsredskab, hvor et større publikum præsenteres for poesi på en utraditionel og uformel måde. Hertil kommer, at forfatterne Sternberg og Remme begge er rutinerede og originale performere med et fantastisk tekstmateriale.

Konceptet PoesiBanko er udviklet og ejes af Vagn Remme, der sammen med Sternberg opfører den litterære banko-event. Udførelse af PoesiBanko skal således gå gennem dem.

CASE
PoesiBanko i Poetry Hall på Roskilde Festivalen 2011
Projektet Litteraturen finder Sted handler i høj grad om praktisk afprøvning af fx performance aktiviteter i forskellige miljøer. At afholde PoesiBanko i en kvæghal ude på en mark under en festival giver selvfølgelig nogle andre udfordringer end, når man afholder det på biblioteket – hvilket vi gør til november.

På Roskilde Festivalen optrådte Sternberg & Remme med PoesiBanko i Poetry Hall hver dag kl. 14 fra fredag til søndag.
Grundlæggende var der en del tekniske udfordringer forbundet med at afholde det i hallen – med sand på gulvet, interimistiske strømstik og tusmørkebelysning. Vi brugte et transportabelt lydanlæg, som vi også benytter, når vi laver arrangementer i biblioteksrummet i åbningstiden.
En praktisk udfordring i Poetry Hall var, at alle skulle være fortrolige med at sætte anlægget op korrekt og få lyden til at fungere. Vi lavede en udførlig vejledning til anlægget (med billeder af hvilke stik, der hørte til hvilke udgange mv.), som blev opbevaret sammen med anlægget ude på festivalpladsen.
En anden udfordring var, at vi var i konkurrence med mange andre tiltag, der fandt sted på samme tid på festivalen. Det betød bl.a., at vi var nødt til at skubbe tidspunktet en af dagene, hvor koncerten på Gloria Scenen ved siden af blev afsluttet senere end planlagt. Det kræver fleksibilitet af forfatterne, publikum og os.
En særlig udfordring var publikum i sig selv; festivalfolket. PoesiBanko kræver i modsætning til en almindelig poesioplæsning aktivitet fra publikums side; de skal bestemme, hvad der læses op ved at trække sedler op af en hat; de skal følge med på bankopladerne og lytte efter ordene og de skal råbe banko, når de har vundet.
Mange opholdt sig i hallen uden specifikt at være kommet for at spille PoesiBanko, nogle lå og sov, andre læste, nogle sad og spiste. Udfordringen lå for os som personale i, at vi skulle være meget opsøgende over for folk, der opholdt sig i hallen for at få dem til at deltage. Særligt første dag – de andre dage oplevede vi, at folk dukkede op i hallen specifikt for at spille PoesiBanko. Interaktionen mellem forfatterne og publikum gik over al forventning. Det var primært unge mennesker, der opholdt sig i hallen og PoesiBanko er et format, der fungerer godt til denne målgruppe, som tiltales af det element af kitsch, mange forbinder et bankospil med. At PoesiBanko er sjovt og uhøjtideligt gør det også meget velegnet som en aktivitet målrettet unge.

Hvad krævede det af udstyr?
Vi medbragte følgende i hallen:

  • et transportabelt lydanlæg med mikrofon og to højttalere, en udførlig vejledning til anlægget og ekstra batterier
  • banko-plader, som vi selv lavede og printede. Vi købte for ca. 200 kr. licens til et program, der hedder BingoCardCreator og som kan downloades fra nettet her.
  • Præmier: vi kontaktede Gyldendal, People’s Press og Forlaget Per Kofod og bad dem sponsorere bøger. De sendte tilsammen så mange, at vi kunne nøjes med kun at have bog-præmier og ikke mere traditionelle banko-præmier.
  • Kuglepenne (Vi tog ca. 300 stk. med derud)

Formidling
Vi skabte opmærksomhed om PoesiBanko dels på selve festivalområdet og samtidig på biblioteket i Roskilde. Vi tog billeder, mens arrangementet foregik og sendte dem til en MMS-væg, der var opstillet i musikbiblioteket. Således blev der online og i det fysiske rum skabt en forbindelse mellem biblioteket og Poetry Hall.
På selve festivalpladsen skabte vi opmærksomhed om PoesiBanko og hallen ved at dele flyers ud. Vi afprøvede også effekten af at gå rundt med et skilt med en stor QR-kode, der henviste til vores YouTube kanal, hvor der lå optagelser fra de tidligere dages PoesiBanko i hallen. Det skabte en del opmærksomhed fra festivaldeltagerne.

Publikums modtagelse
Festivaldeltagerne tog imponerende godt imod PoesiBanko. Vi havde printet 300 bankoplader, men løb allerede på 2. dagen tør, så vi måtte lave flere til den sidste omgang PoesiBanko om søndagen. Der var dog også mange, der opholdte sig i hallen, som ikke var interesserede i eventen, men det fungerede fint, at de blot var til stede uden at deltage aktivt. Publikummet bestod som tidligere nævnt primært af unge mennesker og PoesiBanko er oplagt til denne målgruppe.

CASE
PoesiBanko på biblioteket En af hovedaktiviteterne i projektet Litteraturen finder sted er afprøvning af performance events i forskellige miljøer. Vi afholder derfor også PoesiBanko til november – denne gang på Roskilde Bibliotek i åbningstiden.

Ét svar til “PoesiBanko på Roskilde Festivalen 2011”
  1. […] 12.november afholdt vi Poesibanko på Roskilde bibliotek. Efter vi med stor succes afholdt Poesibanko på Roskilde Festivallen ville vi forsøge at prøve hvordan et sådant arrangement kunne afholdes på […]

  2.  
Læg et svar