Fra den 19. – 21. juni er Litteraturen finder sted inviteret til at deltage i konferencen ”Hold the Light”, der afholdes af Electronic Literature Organization (ELO) på The University of Wisconsin-Milwaukee. ELO er det vigtigste internationale forum inden for digital litteratur, og deres årlige event med konference, udstilling og oplæsninger fungerer som en årlig temperaturmåling på digital litteratur. Så hvad er mon årsagen til, at netop vi fra Roskilde Bibliotekerne bliver inviteret til at deltage?

Grunden er, at poesimaskinen ”Blæk” er blevet udvalgt til at indgå som et værk i udstillingen af aktuel, digital litteratur. CAVI i Aarhus har til lejligheden skabt en engelsk version af værket, og Søren Pold fortæller om Blæk og dens udviklingsperspektiver på konferencen. Det er med andre ord en stor anerkendelse af vores mangeårige arbejde med nye litteraturformer.

Konferencen i Milwaukee er en oplagt mulighed for at vise, hvad Roskilde Bibliotekerne kan indenfor digital litteratur. Desuden giver turen mulighed for at skabe kontakter og netværke med henblik på fremtidige, internationale projekter, først og fremmes EU-projektansøgningen ”Turn on literature”, som indsendes oktober 2014.

Udlandets interesse for poesimaskinen er blot ét ud af mange tegn på, at vi med Litteraturen finder sted har ramt et både vigtigt og aktuelt emne. Poesimaskinen har turneret rundt på danske biblioteker og konferencer og udlånes gennem Roskilde Centralbibliotek til andre biblioteker. Allerede nu er den booket frem til starten af 2015. Arbejdet med den digitale litteratur har også medført flere spændende samarbejder og henvendelser fra studerende i både ind- og udland. Desuden har det ført til flere udstillinger, senest den aktuelle

Læg et svar