Den 12.november afholdt vi Poesibanko på Roskilde bibliotek. Efter vi med stor succes afholdt Poesibanko på Roskilde Festivallen ville vi forsøge at prøve hvordan et sådant arrangement kunne afholdes på bibliotek.

Konceptet:
PoesiBanko er banko, hvor pladerne er fyldt med ord i stedet for tal. Forfatterne læser op af deres værker og når de læser et ord, der står på ens plade, krydser man det af. Forfatterne lader publikum trække sedler op af en hat og på den måde bestemmes hvilket værk, der læses op.
Præmierne er både almindelige banko-præmier som chokolade, kaffe osv. samt bog-præmier. Der skal bruges 12 præmier hver gang.
PoesiBanko trækker således i sin form på det velkendte koncept med almindelig banko, som de fleste kender. Her kombineres det dog med poesi, hvilket skaber et sammenstød mellem det høje og det lave, mellem det alvorlige og det sjove. Det betyder, at poesien kommer mere i øjenhøjde med publikum og gør seancen mindre skræmmende for poesifremmede. Hvis man ikke er særligt vant til at lytte til poesi, giver ordene på bankopladen noget at lytte efter i digtene og kan på den måde åbne teksten op. Alle kan finde ud af banko, alle ved hvad de skal og ingen behøver føle sig dumme, hvis de ikke fanger det hele. Formatet skaber således forbindelse til et større publikum end den traditionelle digtoplæsning, hvor publikum som oftest er en mere snæver skare. PoesiBanko er dermed mere end en almindelig oplæsning og undervejs skabes der snarere et rum end en scene, idet forfatterne i mindre grad er hævet over publikum. Man har som publikum fx ret til at afbryde forfatterne ved at råbe banko.

Udover at være sjovt er PoesiBanko også et fantastisk pædagogisk formidlingsredskab, hvor et større publikum præsenteres for poesi på en utraditionel og uformel måde. Hertil kommer, at forfatterne Sternberg og Remme begge er rutinerede og originale performere med et fantastisk tekstmateriale.

Konceptet PoesiBanko er udviklet og ejes af Vagn Remme, der sammen med Sternberg opfører den litterære banko-event. Udførelse af PoesiBanko skal således gå gennem dem.

CASE
Efter succesen på Festivallen troede i at vi 1:1 kunne overføre konceptet til biblioteket. Vi ville også gå efter samme målgruppe, unge, da denne målgruppe havde været meget begejstrede for projektet på festivallen.
Arrangement var henlagt til fredag eftermiddag da vi håbede det kunne fungere som et hyggearrangement for unge på uddannelserne efter skoletid. Fremmødet var desværre ikke overvældende og der kom kun omkring en 8 stykker. Ingen indenfor målgruppen.  De fremmødte var primært litteraturinteresserede voksne mennesker. Det har fået os til at reflektere over om man måske skulle målrette det mod en anden målgruppe. Man f.eks. kunne invitere de mange læsekredse der findes på biblioteket, og målrette det til dem, som en ny måde at opleve litteratur på, modsat den de er vant til i læsekredsene. Vi har også tænkt på at poesibanko, måske ikke skal afholdes som enkeltstående arrangement, men måske være en del af en dag, temadag om litteratur eller hvis man havde en dag med flere litterære arrangementer. Arrangement kunne også afholdes et andet sted end biblioteket. fx. på et gymnasie, en ungdomsklub, eller hvis biblioteket var ude på en messe eller lignende.

Hvad krævede det af udstyr?

  • Et transportabelt lydanlæg med mikrofon og to højttalere, en udførlig vejledning til anlægget og ekstra batterier
  • Banko-plader, som vi selv lavede og printede. Vi købte for ca. 200 kr. licens til et program, der hedder BingoCardCreator og som kan downloades fra nettet her
  • Præmier: diverse bogpræmier og merchandise fra biblioteket
  • Kuglepenne til afkrydsning af bankopladerne


Formidling
Vi lavede flyers som målrettet blev delt ud på kommunes uddannelses institutioner. Nyhed på bibliotekets web og Facebookside. Pressemeddelse udsendt til lokale medier.

Publikums modtagelse
De publikum der var til arrangementet tog godt imod det og nød den anderledes form for formidling af lyrik.

Vi optog desuden et par at poesi oplæsningerne, som i sig selv er ret spændende

Læg et svar