Her er den arbejdsdefinition vi bruger her i åbent værk:

Digital litteratur er…

  • værker der er født digitale
  • værker der gør særlig og bevidst brug af et digitale medie
  • værker der kan ændre sig
  • værker der kræver brugerens interaktion for at de giver mening
  • værker der har fokus på sprog og har sprogligt overskud

Definition med forklaring

Digital litteratur er …

værker der er født digitale
dvs værker der er skabt til det digitale medie de eksisterer i

værker der har en særlig og bevidst brug af et digital medie
I digital litteratur skal der være en overvejelse over hvad det digitale medie kan og dermed også en reflektion over det digitale. At skrive et litterært værk i en blog er ikke i sig selv digital litteratur, mens at skrive litterært i en blog med en bevidst og særlig brug af bloggens muligheder for interaktion – kan godt være et digitalt værk.

værker der kan ændre sig
DL er dynamisk og kan ændre form og indhold over tid. Man kan sige at DL har tid og rum, typisk skabt med lyd, bevægelse, visuelle virkemidler og interaktion. DL ændrer spillets regler i definition, produktion og distribution af litteratur.

værker der kræver brugerens interaktion for at de giver mening
Interaktionen er en af hovedgrundende til at digital litteratur udfordrer klassiske forestillinger om læser forfatter, tekst, læsesituationen og biblioteker.

værker der har fokus på sprog og sprogligt overskud
DL grænser op til andre former for digital kunst , og andre felter, discipliner herunder programmering, teknologi spil, men til forskel fra disse er der et særligt fokus på sprog i digital litteratur. Det er desuden ikke nok at et værk er teknisk opfindsomt. Indholsmæssigt skal der være et sprogligt overskud. Dette er altså et kvalitetskriterier. Digital litteratur på biblioteket er udvalgt.

Læg et svar