Om Litteraturen finder sted

Litteraturen finder altid et sted – og i dag tillige på internettet, via mobiltelefonen eller som levende litteratur i form af litterær performance

Hvad

Er netlitteratur, litterær performance og andre genrer, der ikke har bogen som medium, noget vi i bibliotekerne skal beskæftige os med? Og hvis ja, hvordan skal vi så gøre det? Det er spørgsmålene, der ligger til grund for projektet Litteraturen finder sted.

Logo for Litteraturen finder sted

Hvem

Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.dk står bag projektet, der fokuserer på netlitteratur og litterær performance. Projektet samarbejder desuden med en lang række andre aktører, og links til samarbejdspartnere kan ses på sitet her til venstre.

Hvorfor

Rollerne i det litterære landskab ændrer sig, både for bibliotek, læser og forfatter og derfor er der brug for, at vi undersøger hvordan vi som biblioteker kan etablere et rum hvor formidlingen kan foregå og hvor relationer mellem forfatter og bruger kan muliggøres.

Iagttager man de fleste distributionsbrancher ses der et skift i fokus. Pladebranchen er blevet til musikbranche, avisbranchen er blevet til nyhedsbranche, og nu står forlagsbranchen også over for et fokusskifte til – måske litteraturbranche. Fælles for disse skift er, at de er udløst af den digitale bølge, hvor brugerne kommer tidligere ind i “fødekæden” og oftere som aktiv medskaber end som traditionel passiv slutbruger. I mange tilfælde går forbrugerne helt uden om de traditionelle distributionskanaler, og ofte spiller forbrugeren både rollen som skabende, formidlende og distribuerende. Blogs fx fungerer i dag som nyhedskanaler på lige fod med de traditionelle avisers nyhedsformidling, og flere og flere steder opstår der fx brugerstøttede musikudgivelsessites, hvor brugerne vurderer og vælger de musikere, de vil støtte.

Det samme er tilfældet for litterær performance, der gør sig stadig mere gældende på den litterære scene og kan være et selvstændigt værk. Den litterære performance udfolder sig især på steder og i rum uden for bibliotekerne, og er som regel ikke noget forlagene involverer sig i. Den litterære performance finder sted i nuet, men kan have en værdi, der bør fastholdes med mulighed for senere formidling i bibliotekerne.Spørgsmålet er hvad der vil ske for den litterære branche, som endnu stadig baserer sig på udgivelser i fastform, når den for alvor bliver presset af digitale tiltag som fx Ipad, Google books,  e-bogslæsere. Lignende tiltag i andre brancher har vist sig at tiltale forbrugeren og ændret grundlæggende ved forretningsmodeller og ved de etablerede og traditionelle litterære institutioners autoritet.

Hvordan

Litteraturformidling er et af bibliotekernes centrale kerneområder, og vi skal derfor være på forkant med udviklingen og tage stilling til, hvordan vi skal placere os i den. Vi er allerede langt med tiltag som litteratursiden.dk, hvor brugeren fungerer som formidler på lige fod med bibliotekaren. Men dette er stadig baseret på en traditionel distributionsmode, hvor forlagene afgør hvad der udgives, og det dominerende medie er fastformsmediet.

Da der i stadig stigende grad skabes værker uden for forlagenes verden, bør bibliotekerne sikre disses tilgængelighed for brugeren og stille dem til rådighed på lige fod med de forlags-udgivne værker.

Måske skal vi begynde at ændre på vores placering i den litterære fødekæde, hvor vi nu er placeret efter forlagenes udgivelse af bøger. Den nævnte udvikling muliggør, at bibliotekerne placerer sig tidligere i processen og aktivt støtter den kreative tilblivelsesproces, fx ved at stille faciliteter og rammer til rådighed i et litterært laboratorium med formidlings- og udgivelsesmuligheder for den skabende kunstner; endvidere ved at etablere et rum hvor relationer og samtaler mellem forfatter og bruger både kan udvide og ændre brugerens litterære oplevelse – og tekstens tilblivelsesvilkår for forfatteren med udgangspunkt i de relationer, der opstår.

Litteraturen finder sted er ud over de involverede institutioner støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier

3 svar til “Om Litteraturen finder sted”
 1. Hej

  Et rigtig spændende initiativ, som forhåbentlig også henvender sig til andre end biblioteker og deres medarbejdere. P.S.: Til orientering: Der er rigtig mange stave-, slå- og tegnsætningsfejl i teksten på siden ‘Om Litteraturen finder sted’ ;-) Jeg gør gerne opmærksom på, hvilke fejl det drejer sig om, hvis I ikke har tid til at tjekke selv.

  Venligste hilsener fra Jørn

 2. Martin Campostrini siger:

  Tak for kommentaren. Vi har redigeret teksten og opdateret den.

 3. Melissa Lucas siger:

  Jeg skriver en afhandling herovre i USA, som handler om digitale værker som “tilfældigvis er skærmen blevet blæk”. Jeg så et fint billede her på jeres webside, som viser 3 børn, der bruger installationen på Vejen bibliotek. Jeg vil gerne vide, om jeg ikke må bruge billedet i min afhandling, og hvis ja, hvem skulle jeg nævne som fotograf?

  Mange tak,
  Melissa

 4.  
Læg et svar