Posts Tagged “Aarhus læser højt”

Den 19. april 2012 var der højtlæsningsdag i Aarhus, arrangeret af Aarhus Kommunes Biblioteker. Lær Dansk Aarhus arrangerede højtlæsning Mølleparken ved hovedbiblioteket. Her læste seks kinesiske studerende højt af H.C. Andersens eventyr Nattergalen – på kinesisk. Den – for de fleste – uforståelige højtlæsning var en inspirerende, anderledes oplevelse hvor det velkendte revitaliseres i en fremmedartet kontekst.

Beskrivelse af konceptet og principielle overvejelser
Klassisk dansk eventyr læst op af kinesere på kinesisk i en offentlig park som indslag i højtlæs-ningsdagen Aarhus læser højt.

Hvordan forholder ideen sig til projektets formål?
Revitalisering af ældre værk
Litteraturformidling i forhold til nye formidlingskoncepter

Eksempel på udførelse / Case
Under højtlæsningsfestivalen Aarhus læser højt laver Lær Dansk Aarhus et arrangement i Mølle-parken som ligger centralt i Aarhus. Seks personer med kinesisk baggrund sidder side om side på en træstamme og skiftes til at læse højt af H.C. Andersens eventyr Nattergalen – på kinesisk.

Billed, lyd eller film
Arrangementet blev dokumenteret med fotos

Overvejelser over udførelse
Et udendørs arrangement som dette kræver godt vejr, en del reklame og med lidt held ingen forstyr-rende elementer i umiddelbar nærhed. Da de fleste tilhørere ikke forstår hvad der læses op er lyden ikke så vigtig, men man skal dog kunne høre at der læses en tekst.

Variations muligheder af konceptet
Oplæsning af samme tekst på flere forskellige sprog.

Hvordan kan andre biblioteker bruge det
Arrangementet med højtlæsning på fremmedsprog kan bruges til at tiltrække borgere af anden etnisk herkomst, og folk med interesse i andre sprog / kulturer fx i forbindelse med temaer om rejser / sprog / fremmede kulturer.

Målgruppe
Voksne, indvandrere, herunder specifikke grupper i dette tilfælde borgere med tilknytning til Kina

Ophavsret
Ingen

Forberedelse/Tidsforbrug
1 dag

Udstyr

Priser/ finansiering

Samarbejdspartnere
Lær Dansk Aarhus

Refleksioner
Hvad er meningen med at læse højt på et sprog folk ikke forstår? Arrangementet var sært rørende. Som tilhører til højtlæsning af nationalskjaldens tekst burde man jo kunne forstå hvad der fortælles og derfor lytter man og lytter igen, lidt mere intenst. Da ørene må opgive at forstå, prøver de andre sanser at kompensere og man oplever pludselig hele rummet, mennesket, intonationerne og den specielle blanding af fremmedhed og noget vældig nationalt.

Kort om højtlæsningsdagen Aarhus læser højt 19. april 2012.
Målgruppe: alle kommunens borgere store som små. Mål: at give alle borgere en gang højt-læsning med på vejen via såvel offentlige som private arrangementer arrangeret og udført af projektgruppen under Aarhus Kommunes Biblioteker, byens litterære aktører, andre mulige interessenter og frivillige.

Comments Ingen kommentarer »

Som del af højtlæsningsdagen Aarhus læser højt lavede vi fire korte videoer med højtlæsning. Her er det videoen med Sander Jensen som performede egne digte. Videoerne blev formidlet via Aarhus læser højts facebookside, så man kunne “sende sin ven en historie” ved at dele videoen.
 

Beskrivelse af konceptet og principielle overvejelser
Kort litterær performance optaget på video med henblik på formidling på websites. Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside og på Facebook med udgang fra Aarhus læser højts facebookside.

Hvordan forholder ideen sig til projektets formål?
Udvikle litteraturformidlingen
Metoder til digital formidling

Eksempel(er) på udførelse / Case
Poet og tidligere poetryslammer Sander Jensen fremfører egne digte. Videoen må maksimalt tage 5 minutter og skal bruges på Facebook, så man kan ”sende en historie til sine venner” når Aarhus læser højt.
Videoen kan desuden ses på www.aakb.dk (Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside) og på to lokale tv-kanaler: Kanal Østjylland og Aarhus LokalTV.

Billed, lyd eller film
Optageudstyr: lyd og billede

Overvejelser over udførelse
Forfatteren er ekspressiv i sin formidling af sine tekster og rækker sammen med den professionelle optagelse ud til publikum.

Som introduktion til optagelsen får forfatteren besked på at stå (forholdsvist) stille så han holder sig i billedet. Alligevel formår forfatteren med mimik og blik at aflevere sine budskaber.
Vores tilbagemeldinger er meget positive, folk føler sig godt underholdt.

Variations muligheder af konceptet
Man kunne vælge at lave en føljeton og så poste en video per dag i en uge. Eller lave tema-oplæsninger, så man kunne sende en historie, der passer til en bestemt lejlighed.

Hvordan kan andre biblioteker bruge det
Denne specifikke video ville kunne (gen)bruges på andre bibliotekers hjemmesider ved opnåelse af accept fra forfatteren, Aarhus Kommunes Biblioteker + Mediehus Aarhus.
Man kan også lave lignende optagelser med lokale forfattere / performere

Målgruppe
Voksne (nysgerrige) der gerne lige giver noget overraskende et par minutters opmærksomhed – den korte video lavet til videresendelse passer fint med det Facebooks brugere er vant til

Ophavsret
Forfatteren/performeren, Aarhus Kommunes Biblioteker, Mediehus Aarhus,

Forberedelse/Tidsforbrug
1 dag

Udstyr
Videoen er professionelt optaget af Mediehus Aarhus som er partner på Aarhus læser højt, men et lignende tiltag vil kunne gentages og optages lokalt i ok kvalitet

Priser/ finansiering
Evt. honorar til performer

Samarbejdspartnere
Mediehus Aarhus

Refleksioner
Dette var et meget vellykket arrangement set fra afsendernes øjne. Vi ved ikke hvor mange videoen nåede ud til, men eftersom den ligger på youtube + facebook lever den.

Viral marketing er i denne sammenhæng både en reklame for det overordnede projekt Aarhus læser højt, men også for videoen, der er et arrangement i sig selv. Formålet med dagen var at få så mange aarhusianerne som muligt udsat for højtlæsning af forskellig art, og med videoen nåede vi folk via deres arbejds- eller hjemmecomputere.

En vellykket og kort performance vil kunne bruges som teaser / intro til et forfatterskab. Man ser videoen på facebook, youtube eller bibliotekets hjemmeside og får måske lyst til at vide mere.

 

Kort om højtlæsningsdagen Aarhus læser højt 19. april 2012.
Målgruppe: alle kommunens borgere store som små. Mål: at give alle borgere en gang højt-læsning med på vejen via såvel offentlige som private arrangementer arrangeret og udført af projektgruppen under Aarhus Kommunes Biblioteker, byens litterære aktører, andre mulige interessenter og frivillige.

Comments Ingen kommentarer »