Posts Tagged “e-litt”

Hvad betyder internettet og det digitale for litteraturen?
Internettet betyder rigtig meget. Det er afgørende både for den traditionelle analoge litteratur og for nye digitale udtryk. Det betyder meget for hele det litterære kredsløb. Internettet er vigtigt i forhold til formidlingen og distribueringen af ens stof, fordi man kan gøre tingene selv. ”Gør-det-selv”- kulturen blomstrer. Litterære projekter kan konkretiseres på en anden måde.
Nu kan man operere med en fleksibel brug af flere medier; lydlige, visuelle, digitale. Forfattere kan få indlæst egne digte, tekster osv. og tilhørere kan derefter fx streame det.

Comments Ingen kommentarer »

Som led i reaserchen til ‘Åbent værk’ var vi Ann, Martin og Michael på en tur  til Århus for at interviewe specialister inden for litteratur og digital litteratur;

  • Matthias Kokholm – freelance litteratur formilder, og en af folkene bag poesifestivalen Verbale Pupiller i Århus.
  • Søren Pold og Lektor. Institut for Informations- og Medievidenskab i Århus.
  • Mette Marie Zacher Sørensen – ph. d – stipendiat fra Æstetik og Kultur på Århus universitet. 
  • Folk bag litteratursiden.dk

Projektet ‘åbent værk’ går i alt sin avancerede enkelthed ud på at undersøge hvilken rolle folkebibliotekerne kan tage på sig, når det kommer til tekster skabt på nettet. Eks digital poesi. Skal vi være formidlere, facilitatore, medskabere, som vi var med Mette Moestrups projekt?
Vi planlægger i skrivende stund en tænketank d. 15 juni, hvor deltagerne gerne skulle komme med ideer til en rolle. Disse ideer vil blive behandlet på en Camp d. 15 september, der gerne skulle munde ud i en eventuel prototype på f.eks en formidlingssite på nettet. Kort fortalt.

 Under vores interviews fik vi kredset os mere ind på hvad vi taler om når vi taler netlitteratur. Altså litteratur skabt på nettet og med brug af teknologiens muligheder. Det er ikke blot et spørgsmål om ord, men også bevægelse, grafik og lyd. Og gerne interaktivitet. For at vi skal få udbytte af værket, skal vi interagere ved hjælp træk, slip og tryk.
Søren Pold kom med en tankevækkende pointe i, at netlitteratur netop ikke fungere i en e-bog. Som den er nu. E-bogen er er digitaliseret litteratur, der vil ødelægge typografien i f.eks et digital digt.

Da vi spurgte Mette-Marie om der er nogle særlige udfordringer for digital litteratur svarede hun at, den store udfordring er, at der er for meget. Det vil blive svært at afgrænse. Derudover giver alt formange  interaktive værker giver ikke fokus nok til, at man kan erfare dem.  Og det er ikke godt nok, hvis vi skal definere poesi som kulturelle erfaringsagenter.

Vi er på vej ind i en fase af projektmodningen, hvor meningen tager form. Tror vi vist nok.

Jeg er blevet ret vild med finsk/svenske Cia Rinnes digitale digtning. Jeg synes at både ord, grafik og interaktion fungere poetisk og tankevækkende her:

http://www.afsnitp.dk/galleri/archiveszaroum/archiveszaroum.html

Og så er der sjov leg, med gamle virkemidler her:

http://www.magneticpoetry.com/poetgame/create.cfm?k=3

Comments Ingen kommentarer »