Posts Tagged “evaluering”

af Søren Bro Pold

På Roskilde Festival var Litteraturen finder sted med i Poetry Hall, som var indrettet på Roskilde Festival bag Ovalen tæt på Gloria scenen. Det var således et af de mere stille hjørner på en ellers travlt befærdet festivalplads – et sted hvor man kunne slappe lidt af og samle ny energi.
Rummet var indrettet med lyssætning, træer hængende ned fra loftet og en scenografi bestående af sandbund med nogle øer af træ, hvorpå man kunne sidde og læse i de mange bøger, som også udgjorde en væsentlig del af rummets scenografi. I den ene side af rummet var en kaffebar, og rummet var halvmørkt, skyggefuldt og i tørvejr, hvilket hver for sig var populært på forskellige tidspunkter på en festival, der var i vigør døgnet rundt og i meget skiftende vejrlig.
Udover bøgerne – som et konstant tilbud der både fungerede som scenografi, men også i vid udstrækning blev brugt af folk til en lille læsepause – var der forskellige litterære installationer og happenings, som fyldte rummet. (Se en faktuel præsentation af Poetry Hall her: http://www.netlitteratur.dk/?p=213#more-213).

Læs resten af dette indlæg »

Comments Ingen kommentarer »

…alle mulige andre steder end blot i bøgerne, men hvordan formidle det på en levende måde, en måde der udnytter og bibeholder litteraturens mere performative genres særpræg, i stedet for at undertrykke dem eller gøre dem til et problem i registreringen, formidlingen og tilgængeliggørelsen af den. Det er noget af det der har været fokus på igennem det sidste stykke tid hos Litteraturen finder sted i Århus.

Overordnet fokuserer projektet på forskellige digitale og performative litterære genrer, så første skridt har været at identificere disse felter og finde ud af hvordan man overhovedet kan nærme sig dem formidlingsmæssigt. Gennemgående er det nemlig at andre præmisser for læsningen såvel som for formidlingen af disse værker gør sig gældende, end når man fx har med mere konventionelle bøger at gøre. Der er tale om en slags afprøvende pionérarbejde, derfor er det også vigtigt at vidensdele internt undervejs i projektet – alle erfaringer er relevante, ikke mindst kan det være nyttigt at italesætte det der ikke fungerede (alligevel), for at prøve at gøre sig klart hvorfor og på den baggrund arbejde videre i andre retninger.

Læs resten af dette indlæg »

Comments 4 kommentarer »

”Hvad er netlitteratur? Er det noget bibliotekerne skal beskæftige sig med? Hvis de skal, hvordan skal de så gøre det? Hvilken rolle skal bibliotekerne spille i netlitteraturens digitale landskab. Hvilke redskaber skal man bruge? Åbent værk er et projekt der skal prøve at give svar på disse spørgsmål. Det er et projekt som skal give ideer til en digital løsning.”
Sådan præsenteres projektet Åbent Værk på www.netlitteratur.dk. I det følgende vil jeg opsummere og evaluere projektet med henblik på det fortsatte arbejde med at etablere rammer for den digitale litteratur på de danske biblioteker.

Comments Ingen kommentarer »