Posts Tagged “revitalisering”

Den 19. april 2012 var der højtlæsningsdag i Aarhus, arrangeret af Aarhus Kommunes Biblioteker. Lær Dansk Aarhus arrangerede højtlæsning Mølleparken ved hovedbiblioteket. Her læste seks kinesiske studerende højt af H.C. Andersens eventyr Nattergalen – på kinesisk. Den – for de fleste – uforståelige højtlæsning var en inspirerende, anderledes oplevelse hvor det velkendte revitaliseres i en fremmedartet kontekst.

Beskrivelse af konceptet og principielle overvejelser
Klassisk dansk eventyr læst op af kinesere på kinesisk i en offentlig park som indslag i højtlæs-ningsdagen Aarhus læser højt.

Hvordan forholder ideen sig til projektets formål?
Revitalisering af ældre værk
Litteraturformidling i forhold til nye formidlingskoncepter

Eksempel på udførelse / Case
Under højtlæsningsfestivalen Aarhus læser højt laver Lær Dansk Aarhus et arrangement i Mølle-parken som ligger centralt i Aarhus. Seks personer med kinesisk baggrund sidder side om side på en træstamme og skiftes til at læse højt af H.C. Andersens eventyr Nattergalen – på kinesisk.

Billed, lyd eller film
Arrangementet blev dokumenteret med fotos

Overvejelser over udførelse
Et udendørs arrangement som dette kræver godt vejr, en del reklame og med lidt held ingen forstyr-rende elementer i umiddelbar nærhed. Da de fleste tilhørere ikke forstår hvad der læses op er lyden ikke så vigtig, men man skal dog kunne høre at der læses en tekst.

Variations muligheder af konceptet
Oplæsning af samme tekst på flere forskellige sprog.

Hvordan kan andre biblioteker bruge det
Arrangementet med højtlæsning på fremmedsprog kan bruges til at tiltrække borgere af anden etnisk herkomst, og folk med interesse i andre sprog / kulturer fx i forbindelse med temaer om rejser / sprog / fremmede kulturer.

Målgruppe
Voksne, indvandrere, herunder specifikke grupper i dette tilfælde borgere med tilknytning til Kina

Ophavsret
Ingen

Forberedelse/Tidsforbrug
1 dag

Udstyr

Priser/ finansiering

Samarbejdspartnere
Lær Dansk Aarhus

Refleksioner
Hvad er meningen med at læse højt på et sprog folk ikke forstår? Arrangementet var sært rørende. Som tilhører til højtlæsning af nationalskjaldens tekst burde man jo kunne forstå hvad der fortælles og derfor lytter man og lytter igen, lidt mere intenst. Da ørene må opgive at forstå, prøver de andre sanser at kompensere og man oplever pludselig hele rummet, mennesket, intonationerne og den specielle blanding af fremmedhed og noget vældig nationalt.

Kort om højtlæsningsdagen Aarhus læser højt 19. april 2012.
Målgruppe: alle kommunens borgere store som små. Mål: at give alle borgere en gang højt-læsning med på vejen via såvel offentlige som private arrangementer arrangeret og udført af projektgruppen under Aarhus Kommunes Biblioteker, byens litterære aktører, andre mulige interessenter og frivillige.

Comments Ingen kommentarer »

Der var tale om en blanding mellem et mini-foredrag og en klassisk oplæsning, da Jens Albinus gæstede LitteraturStedet på Åby Bibliotek, for at læse op af Ludvig Holbergs Epistler.

På trods af knas med stemmen, var det alligevel en oplagt Jens Albinus, der læste højt af Holbergs Epistler på LitteraturStedet på Åby Bibliotek. Kombinationen Holberg og Jens Albinus havde trukket fuldt hus, og det var ikke et match der skuffede. Jens Albinus har spillet Holberg i flere omgange, og han var ikke bare velforberedt, men havde også en stor baggrundsviden om Holberg, som han trak på. Arrangement blev en form for mini-foredrag om elementer i Holbergs tænkning, krydret med veloplagte oplæsninger af udvalgte tekststykker fra Epistlerne.

I oplæsningen af tekststykkerne foldede Jens Albinus sig ud, men det var på en afmålt og sofistikeret måde, der fungerede rigtig godt. Han var også en dygtig formidler og emnerne var holdt i den muntre ende, såsom Holbergs forhold til kvinder og hvorfor han ikke giftede sig, og det afledte en del latter fra publikum. Men på trods af den joviale tone, formåede Jens Albinus også at viderebringe nogle af de dybere tanker fra Holbergs forfatterskab, som han tydeligvis havde en stor viden om.

Comments Ingen kommentarer »