Posts Tagged “video”

Comments Ingen kommentarer »

Som del af højtlæsningsdagen Aarhus læser højt lavede vi fire korte videoer med højtlæsning. Her er det videoen med Sander Jensen som performede egne digte. Videoerne blev formidlet via Aarhus læser højts facebookside, så man kunne “sende sin ven en historie” ved at dele videoen.
 

Beskrivelse af konceptet og principielle overvejelser
Kort litterær performance optaget på video med henblik på formidling på websites. Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside og på Facebook med udgang fra Aarhus læser højts facebookside.

Hvordan forholder ideen sig til projektets formål?
Udvikle litteraturformidlingen
Metoder til digital formidling

Eksempel(er) på udførelse / Case
Poet og tidligere poetryslammer Sander Jensen fremfører egne digte. Videoen må maksimalt tage 5 minutter og skal bruges på Facebook, så man kan ”sende en historie til sine venner” når Aarhus læser højt.
Videoen kan desuden ses på www.aakb.dk (Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside) og på to lokale tv-kanaler: Kanal Østjylland og Aarhus LokalTV.

Billed, lyd eller film
Optageudstyr: lyd og billede

Overvejelser over udførelse
Forfatteren er ekspressiv i sin formidling af sine tekster og rækker sammen med den professionelle optagelse ud til publikum.

Som introduktion til optagelsen får forfatteren besked på at stå (forholdsvist) stille så han holder sig i billedet. Alligevel formår forfatteren med mimik og blik at aflevere sine budskaber.
Vores tilbagemeldinger er meget positive, folk føler sig godt underholdt.

Variations muligheder af konceptet
Man kunne vælge at lave en føljeton og så poste en video per dag i en uge. Eller lave tema-oplæsninger, så man kunne sende en historie, der passer til en bestemt lejlighed.

Hvordan kan andre biblioteker bruge det
Denne specifikke video ville kunne (gen)bruges på andre bibliotekers hjemmesider ved opnåelse af accept fra forfatteren, Aarhus Kommunes Biblioteker + Mediehus Aarhus.
Man kan også lave lignende optagelser med lokale forfattere / performere

Målgruppe
Voksne (nysgerrige) der gerne lige giver noget overraskende et par minutters opmærksomhed – den korte video lavet til videresendelse passer fint med det Facebooks brugere er vant til

Ophavsret
Forfatteren/performeren, Aarhus Kommunes Biblioteker, Mediehus Aarhus,

Forberedelse/Tidsforbrug
1 dag

Udstyr
Videoen er professionelt optaget af Mediehus Aarhus som er partner på Aarhus læser højt, men et lignende tiltag vil kunne gentages og optages lokalt i ok kvalitet

Priser/ finansiering
Evt. honorar til performer

Samarbejdspartnere
Mediehus Aarhus

Refleksioner
Dette var et meget vellykket arrangement set fra afsendernes øjne. Vi ved ikke hvor mange videoen nåede ud til, men eftersom den ligger på youtube + facebook lever den.

Viral marketing er i denne sammenhæng både en reklame for det overordnede projekt Aarhus læser højt, men også for videoen, der er et arrangement i sig selv. Formålet med dagen var at få så mange aarhusianerne som muligt udsat for højtlæsning af forskellig art, og med videoen nåede vi folk via deres arbejds- eller hjemmecomputere.

En vellykket og kort performance vil kunne bruges som teaser / intro til et forfatterskab. Man ser videoen på facebook, youtube eller bibliotekets hjemmeside og får måske lyst til at vide mere.

 

Kort om højtlæsningsdagen Aarhus læser højt 19. april 2012.
Målgruppe: alle kommunens borgere store som små. Mål: at give alle borgere en gang højt-læsning med på vejen via såvel offentlige som private arrangementer arrangeret og udført af projektgruppen under Aarhus Kommunes Biblioteker, byens litterære aktører, andre mulige interessenter og frivillige.

Comments Ingen kommentarer »

AUDIATUR WASTE LAND. Bergen, 2012

Festivalen strækker sig over 4 dage, og inkluderer foredrag, oplæsninger, performances og diskussioner. En række nordiske og internationale digtere optræder under festivalen. Det fulde program kan læses på festivalens hjemmeside.

 RUMMET

 Festivalens arrangementer udspiller sig fire forskellige steder i byen. Locations er udvalgt så de understøtter programmets indhold.

 Foredragene foregår på et kunstmuseum, i en sal med malerier på væggene. Stolene er sat på rækker, og foredragsholderne sidder ved et skrivebord foran publikummet. Det er en meget traditionel, og praktisk opsætning.

 Performancerne foregår i et gammelt fængsel. Dette tilføjer en helt speciel stemning til performances, fordi rummet er tænkt ind i selve planlægningen af arrangementerne.

 I det ene tilfælde, står publikummet samlet i stueetagen hvorimod performance foregår på første etage og er synlig i gennem en balkon, der går rundt om kanterne. Når det kommer ind i rummet, bliver publikum desorienteret over at se, at der hverken er stole eller scene sat op. Så kommer der lyd. Det er en registreret monolog om Oedipus. Og så kommer der en skuespiller ind, der ikke siger et ord, men går frem og tilbage på første etage lige netop som om han sad i fængsel. Til tider læner han sig ud over kanten af balkonen, eller rækker en ben ud. Det fysiske rum er her fint koblet sammen med den oplæste tekst der handler om, at Oedipus er fanget i sin egen skæbne.

 I det andet tilfælde, har hver oplæser fået tildelt en celle, hvorfra vedkommende læser fra egne værker. Publikummet går frit rundt i fængslet og kan bestemme, hvor meget og hvor længe det vil høre, af de forskellige oplæsere. Dette skaber et meget intimt rum mellem oplæser og publikum, da pladsen er knap, og det er meget tydeligt, når man går til eller fra en oplæsning.  Oplæseren har derudover mulighed for at kigge publikum i øjnene, og publikum kan ikke skjule, om det er optaget af oplæsningen, eller ej.

En video fra arrangementet kan ses på YouTube.

 Aftenarrangementerne foregår i en gammel og rå bygning, hvor der er høj til loftet, og hvor der er plads til at hænge ud, drikke øl og snakke. Iscenesættelsen virker meget sparsom og rustik, men det er brugt professionelt lys der peger mod scenen, og gamle lænestole som kontrast til betonen. Det er en fascinerende iscenesættelse, der understøtter ideen om spontanitet og autenticitet, samt skaber en familiær stemning blandt deltagerne.

 Chill-out arrangement om søndagen foregår i en afslappet cafe, men har få deltagere og opnår ikke sit formål om at afrunde festivalen med bidrag fra alle deltagerne.   

 OPTAGELSER

 Alle arrangementerne bliver lyd- og videooptagede, plus at der er en fotograf, der tager billeder. Der har været nogle udfordringer forbundet med videooptagelserne. Den første aften starter ud med et lydværk, og kameraet retter sig mod publikummet, for at kunne optage noget. Derudover, foregår en af oplæsninger via en videoprojektion, som ikke giver mening at genfilme. Det er ikke altid gjort noget for at undgå, at publikum går ind foran kameraet. Det er fra arrangørerne side ikke taget en beslutning om, hvad optagelser efterfølgende skal bruges til. Optagelserne er tænkt mere som dokumentation, end som materiale til videreformidling. Det er dog ikke udelukket, at det i en eller anden form kan bruges til dette formål.

Flere billederne er lafgt ud på Flickr.

 DIGITAL FORMIDLING

 Bloggen ”Politikk Poetikk Praksis” følger festivalen og publicerer løbende indlæg, billeder og korte videoer samt links til relevante tekster. Det er oprettet en facebook side for festivalen, som efter festivalens afslutningen bliver opdateret med deltagernes eftertanker.

Comments 2 kommentarer »

Der var tale om en blanding mellem et mini-foredrag og en klassisk oplæsning, da Jens Albinus gæstede LitteraturStedet på Åby Bibliotek, for at læse op af Ludvig Holbergs Epistler.

På trods af knas med stemmen, var det alligevel en oplagt Jens Albinus, der læste højt af Holbergs Epistler på LitteraturStedet på Åby Bibliotek. Kombinationen Holberg og Jens Albinus havde trukket fuldt hus, og det var ikke et match der skuffede. Jens Albinus har spillet Holberg i flere omgange, og han var ikke bare velforberedt, men havde også en stor baggrundsviden om Holberg, som han trak på. Arrangement blev en form for mini-foredrag om elementer i Holbergs tænkning, krydret med veloplagte oplæsninger af udvalgte tekststykker fra Epistlerne.

I oplæsningen af tekststykkerne foldede Jens Albinus sig ud, men det var på en afmålt og sofistikeret måde, der fungerede rigtig godt. Han var også en dygtig formidler og emnerne var holdt i den muntre ende, såsom Holbergs forhold til kvinder og hvorfor han ikke giftede sig, og det afledte en del latter fra publikum. Men på trods af den joviale tone, formåede Jens Albinus også at viderebringe nogle af de dybere tanker fra Holbergs forfatterskab, som han tydeligvis havde en stor viden om.

Comments Ingen kommentarer »